Boosterz Zwolle

Check met de volgende vragen of je alles hebt geïnventariseerd voor je met ons contact opneemt. Wij zijn ZZP-ers die NIET worden betaald om je op weg te helpen, dus het bespaart ons tijd wanneer jij het voorwerk goed hebt gedaan. Op het moment dat blijkt dat je project dusdanig groot is dat je extra hulp nodig hebt vanuit ons netwerk aan professionals, dan kan het zijn dat zij daar wel uren voor in rekening gaan brengen die je in je begroting moet meenemen. In verreweg de meeste projecten is onze hulp/ondersteuning gratis.

Check:

  1. Is je idee helder en goed omschreven?
  2. Heb je je doelgroep helder?
  3. Is wat je idee toevoegt voor jouw doelgroep helder?
  4. Heb je aannames wat de impact/invloed is voor iedereen die met jouw idee in aanraking komt wanneer jouw initiatief wordt gerealiseerd?
  5. Weet je wat je aan geld en andere middelen (inzet vrijwilligers etc.) nodig hebt?
  6. Heb je dit alles laten nakijken door minstens 2 anderen en hun feedback goed verwerkt?